Akceptacja kosztów przez maila – nowe ustawienie użytkownika