Alfabetyczne lub numeryczne wyświetlanie parametrów/atrybutów w widoku urządzeń