Anulowanie zgłoszenia bez możliwości ich zamknięcia