Automatyczne oznaczenie zgłoszeń wybranych użytkowników