Automatyczne uzupełnianie daty przy podpisywaniu przeglądu w aplikacji mobilnej