Automatyczne uzupełnianie urządzeń przy tworzeniu zgłoszenia powiązanego