BIM - filtrowanie urządzeń do importu według ich kategorii