Blokada restartu akceptacji kosztów, gdy nie ma uprawnionej osoby