Czytelniejsze wyświetlanie drzewa kategorii/podkategorii