Dodanie danych właściciela do protokołów z przeglądów