Dodanie do powiadomień zgłoszenia informacji o typie zgłoszenia