Dodanie możliwości wybierania kolumny z numerem telefonu na ekranie recepcji