Dodanie nazwy budynku na liście przeglądów w aplikacji mobilnej