Dodanie nazwy serwisu zewnętrznego w liście przeglądów