Dodanie numeru inwentarzowego wyświetlanego przy nazwie urządzenia w przeglądach