Dodanie numeru karty dostępowej w karcie nowego zgłoszenia