Dodany filtr według typu definicji na liście definicji przeglądu