Dodatkowe potwierdzenie przy dodawaniu takiego samego numeru NIP najemcy