Dodatkowy kolor dla przeglądów wykonanych w raporcie rocznym