Dodawanie osobnego zdjęcia dla każdego budynku w kompleksie w Aplikacji Najemcy Singu