Dodawanie parametrów urządzeń w aplikacji mobilnej