Dodawanie parametrów urządzenia z poziomu przeglądu – modyfikacja