Dodawanie serwisów zewnętrznych poprzez import z szablonu