Dodawanie urządzeń do zgłoszeń helpdeskowych oraz do przeglądów - modyfikacja