Dodawanie zgłoszeń powiązanych do zadań w przeglądzie