Duplikowanie definicji przeglądu dla wielu kompleksów jednocześnie