Edycja osoby odpowiedzialnej za płatność w parametrach zgłoszenia