Efektywniejsze raportowanie ESG – modyfikacje w module Liczniki