Elastyczne dodawanie podpisów podczas inspekcji nieruchomości