Filtrowanie listy zgłoszeń według typu w aplikacji mobilnej