Filtrowanie raportu rocznego po statusie przeglądu