Łatwiejsze dodanie Aplikacji Najemcy Singu do ekranu głównego