Lepiej zorganizowana zakładka Informacje w karcie Urządzenia