Modyfikacja dla niedostępnych pytań w formularz zgłoszenia w aplikacji mobilnej