Modyfikacja generatora przeglądu w definicji przeglądu