Modyfikacje zakładki Akceptacja w Karcie Zgłoszenia