Nowe możliwości w zarządzaniu użytkownikami o roli najemca