Nowy Widget: Dane z sensorów IoT w Aplikacji Najemcy Singu