Nowy wygląd raportów ze zgłoszeń oraz protokołów z wizyt