Ograniczenie tablicy dispatchera do zgłoszeń typu helpdesk