Osoba odpowiedzialna w zgłoszeniach serwisów zewnętrznych