Potwierdzenie usunięcia tagu NFC w wersji mobilnej