Potwierdzenie usunięcia zadania w zakładce zadania w definicji przeglądu i w checkliście.