Przypisanie serwisu zewnętrznego do czynności wizyt