Przypisanie w matrycy odpowiedzialności użytkownika lub działu do typu zgłoszenia