Raportowanie ESG – Raport całkowitego zużycia energii