Rejestracja zużycia urządzeń oraz generowania raportów i przeglądów uwzględniających zużycie urządzeń