Rozpoczęcie i zakończenie inspekcji nieruchomości w aplikacji mobilnej