Ujednolicenia i poprawa wyszarzenia nieaktywnych wierszy na listach