Umieszczanie uwag dodatkowych do raportu z przeglądów